11 Temmuz 2021 Resmi Gazete

11 Temmuz 2021 Resmi Gazete

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210711-2.htm?fbclid=IwAR1beo3UWgEGJsuZsVadArMk4s8GAiZ61c_6GJuyRhLz57_bwIJyELsNKPY


PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210711-1.htm