BÜRO TESCİL BELGESİ ŞARTLARI

2021 YILI BÜRO TESCİL ŞARTLARI

“İsme Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar

- Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan-yeni işe başlama)

- Serbest Meslek Defterinin 2022 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır)

- Kira Kontratı/Tapu fotokopisi/ işyeri adresine ait sabit fatura

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Başka birinin yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışıyorsanız Büro Tescil alamazsınız, kendi şirketinizde sigortalı iseniz belgelemeniz gerekmektedir.)

- SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)

- Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)

- Yoklama Fişi

- 1.100 TL Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti

- 150 TL. Mühür Bedeli

- Toplam Aidat Borçları (Yıl x 480 TL.)


“Şirket Olarak Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar

- Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)

- Yevmiye Defterinin 2022 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır)

- Kira Kontratı/Tapu fotokopisi/ işyeri adresine ait sabit fatura

- Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket isminde “MİMARLIK”, sözleşmede amaç ve iştigal konusu bölümünde de “her türlü mimarlık hizmeti yapmak” ibarelerinin geçmesi gerekmektedir) fotokopisi

- Ticaret Sicil Gazetesi (her türlü mimarlık hizmeti yapmak” ibarelerinin geçtiği sayfa) fotokopisi

- Eskişehir Ticaret Odasından alınacak olan 2022 tarihli Hisse Oranını Gösteren Yazı (Mimarın hisse oranı ortakların sayısı ve mesleklerine göre değişmektedir. Hisse oranı ile ilgili Şubeden bilgi alınabilir)

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Başka birinin yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışıyorsanız Büro Tescil alamazsınız, kendi şirketinizde sigortalı iseniz belgelemeniz gerekmektedir.)

- SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)

- Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)

- Yoklama Fişi

- Mimarın tasarım ve yapı sektörü ile ilgili TMMOB üyeleri ile kurdukları ortaklıklarda (inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, iç mimar, şehir plancı, harita mühendisi, jeoloji mühendisi..) Ortağın odaya kayıtlı olduğuna dair 2021 yılına ait üye tanıtım belgesi

- 1.100 TL. Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti

- 150 TL. Mühür Bedeli

- Toplam Aidat Borçları (Yıl x 480TL.)


“İsme Büro” İçin Yenileme Evrakları

- En son alınan Büro Tescil Belgesi

- Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi

- Serbest Meslek Defterinin 2022 yılı onaylı sayfasının fotokopisi E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır)

- Kira Kontratı/Tapu fotokopisi/ işyeri adresine ait sabit fatura

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Başka birinin yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışıyorsanız Büro Tescil alamazsınız, kendi şirketinizde sigortalı iseniz belgelemeniz gerekmektedir.)

- SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)

- 1.100 TL. Büro Tescil yenileme aidatı

- 480 TL. 2022 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)


“Şirketler” İçin Yenileme Evrakları

- En son alınan Büro Tescil Belgesi

- Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi

- Yevmiye Defterinin 2021 yılı onaylı sayfasının fotokopisi E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır)

- Kira Kontratı/Tapu fotokopisi/ işyeri adresine ait sabit fatura

- Eskişehir Ticaret Odasından alınan 2022 tarihli “HİSSE ORANINI GÖSTEREN YAZI” fotokopisi

- Hisse oranlarında değişiklik olması halinde Ana Sözleşme tadil metni fotokopisi

- Ticaret Sicil Gazetesi (her türlü mimarlık hizmeti yapmak” ibarelerinin geçtiği sayfa) fotokopisi

- Mimarın tasarım ve yapı sektörü ile ilgili TMMOB üyeleri ile kurdukları ortaklıklarda (inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, iç mimar, şehir plancı, harita mühendisi, jeoloji mühendisi..) Ortağın odaya kayıtlı olduğuna dair 2021 yılına ait üye tanıtım belgesi

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Başka birinin yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışıyorsanız Büro Tescil alamazsınız, kendi şirketinizde sigortalı iseniz belgelemeniz gerekmektedir.)

- SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)

- 1.100 TL Büro Tescil yenileme aidatı

- 480 TL 2022 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)


ŞİRKET ORTAĞI OLARAK TESCİL YAPILIRKEN EŞİT HİSSE DAĞILIMI KABUL EDİLEN ODALAR:

MİMARLAR ODASI

İÇ MİMARLAR ODASI

PEYZAJ MİMARLARI ODASI

ŞEHİR PLANCILARI ODASI

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI