ÖDENTİ VE BELGELER

2021 Yılı Ödentileri ve Belge Harçları

İlk kayıt ödentisi 100 TL

Yıllık üyelik ödentisi(12 x 32,5-TL) 390 TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 3.600 TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 3.600 TL

Büro Tescil Belgesi ücret 900 TL

SM / SMB mührü ücreti 125 TL

Kimlik kartı yenileme ücreti 50 TL

Üye tanıtım belgesi ücreti 50 TL

Şantiye şefliği belgesi ücreti 100 TL

Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 100 TL

Mimari proje mesleki denetim bedelinin tüm birimlerimizde proje bakımından farklılaştırmaya gidilmeksizin maktuen 300 TL olarak devam ettirilmesine karar verilmiştir.