KAYIT KOŞULLARI

YENİ KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAK

- 3 Adet Vesikalık Fotoğraf 

- Diploma veya Çıkış Aslının 2 Adet Noter Tasdikli fotokopisi (veya okuldan 2 adet “ASLI GİBİDİR” yapılmış sureti)

- Nüfus Cüzdanı Aslı ve 2 Adet fotokopisi 

- Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat borçları (yıl x 1500-TL.) 

- Kayıt ücreti: 2024 yılı için: 400 TL. 

İlk kayıta özel aidat düşme konusunda şubemizle iletişime geçiniz.


Yurt dışı üniversite mezunlarının, YÖK`den denklik belgesinin aslı ve 2 adet noter tasdikli fotokopisi, Denklik Belgesi kaldırıldıktan sonraki mezunlarda, diploma arkasında mutlaka denklik yerine geçen mühür olması gerekmektedir. 

Yurt dışı üniversite mezunlarının evrakı Genel Merkeze gönderilmekte, Merkezden onay yazısı geldikten sonra kayıt işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.


Kıbrıs Üniversiteleri hariç diğer yurt dışı üniversite mezunlarının ayrıca;

- Odaya Kayıt Başvuru Dilekçesi

- 4 Adet vesikalık fotoğraf

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Türkçe çevirileri)

- YÖK Denklik Belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği

- Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları

programda alınan derslerin içerikleri gösterir belge (Türkçe çevirileri)

- Bologna Süreci öncesi mezunları için eğitim sürelerini belgeleyen kurumlarından onaylayarak alınan belge

Avrupa kredi transfer sistemine göre üniversite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı sömestr başına 30 ECTS kredi hesabı ile uluslararası bir standarda kavuşturulmuştur. Öğrenci değişim anlaşmaları yaptığımız tüm AB ülkeleri bu sisteme uymaktadır. Buna göre mimarlık eğitiminin tamamlanabilmesi için toplam 240 ECTS kredisi ile lisans derecesi almakta, +60 ECTS kredisi ile Yüksek lisans derecesi alınmaktadır.(toplamda 300 ECTS Kredisi)

Resmi olarak 1999 yılında başlayan Bologna Süreci yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırabilir olması ve uyumlu getirilmesidir. Türkiye bu sürece 2001 yılında dahil olmuştur. Bu süreç kapsamında Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) göre Üniversite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı belirlenmiştir.


Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı Uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)`nden bilgi alabilirler.

Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75 


Öğrenci Üye Kayıt İçin Gereken Evrak 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)

Öğrenci Üye Belgesi (2 Adet)

2 Adet Fotoğraf