2023 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI

2023 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI

Merkez Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlenmiştir.

,

İlk kayıt ödentisi

200 TL


Yıllık üyelik ödentisi

960 TL


Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi

18.000 TL


Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi

18.000 TL


Büro Tescil Belgesi ücreti 

2.500 TL


SM/SMB mühür ücreti

300 TL


Kimlik kartı yenileme ücreti

100 TL


Üye tanıtım belgesi ücreti

150 TL


Şantiye şefliği belgesi ücreti

300 TL


Fenni mesul (TUS) belgesi ücreti 

300 TL


Mimari proje mesleki denetim bedeli maktuen 700TL olarak devam ettirilecektir.


Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. Mimarlar Odası'nın üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu Ferdi Kaza Sigortasından 2023 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için üyelerimizin aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır. Üyelerimizin şu an için geçerli olan aidat bedeli üzerinden ödeme yapabilmeleri için son tarih 30 Aralık 2022'dir.


Serbest mimarlık hizmetleri Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.