24 Eylül 2021 Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı

24 Eylül 2021 Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı

TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi’nin ev sahipliği yaptığı Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Toplantısına  ve “Kıyılarda Dönüşüm, Afetler ve Değişen Yaşamlar “ konulu Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen “MİMARLIK ve TOPLUM BULUŞMALARI “ etkinliğine Eskişehir Şube Başkanımız Didar Duygu ALTUNTAŞ, Yönetim Kurulu Saymanı Meryem KUNDUROĞLU, Merkez Delegemiz Emrah Mahir ALTUNTAŞ, TMMOB Denetleme Kurulu üyemiz Mehmet Zeki BARUTÇU ile birlikte katılım sağladılar.

     Etkinlikte, Kıyı Kentlerin dönüşümü, değişen yaşamlar, orman arazilerinin yanlış kullanımı, kaçak yapılaşmalar ve beraberinde gelen imar afları , kıyılardaki plansızlıklar ve betonlaşma ile doğanın tahribatı, doğal afetleri sıklıkla yaşamamıza karşılık afetler karşısında hazırlıklı olma konusundaki yetersizlikler, ranta dayalı kentsel dönüşüm süreçleri, tarım topraklarının , sit alanlarının ,kıyılarımızın yapılaşmaya önünün açılması, yürütülen yanlış politikaların getirdiği çevresel tehditler konuşuldu.