Mimarlık Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

Mimarlık Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2022 yılı için geçerli olacak yapı yaklaşık birim maliyetleri Bakanlıkça henüz ilan edilmediğinden, üyelerimizin mimarlık hizmet bedellerinin hesabında son zamanlardaki enflasyon artışından doğan mağduriyetlerini azaltabilmek için, 2021 yılı yaklaşık birim maliyetlerinin %30 oranında arttırılmasına ve bu bedellerin Bakanlıkça 2022 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ilan edilene dek uygulanmasına karar verilmiştir.


Ancak kamu ihaleleri ve kamuda yapılan işlerde Bakanlıkça 2022 yılı bedelleri ilan edilene dek 2021 yılı bedelleri geçerlidir.


Söz konusu uygulama Mimarlar Odası mesleki uygulama modülünde yer alan 'En Az Bedel Hesaplama' programında 24 Ocak 2022 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere düzenlenecektir.


TMMOB MİMARLAR ODASI