Mimarlık ve Eğitim Kurultayı XI

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı XI | 29 Kasım 2021

Pandemi sonrası meslek eğitimimizi, mesleki sorunlarımızı ve mesleki sıkıntılarımızı paylaşıp çözüm önerileri oluşturacağımız bu anlamlı kurultayda bir araya gelmenin mutluluğu içindeyiz.

Mimarlık eğitiminin son derece zor şartlar altında yapıldığı, meslektaşlar arası ekonomik kaygılar nedeniyle meslek etiğinin zayıfladığı, Meslek odaları olarak toplumda taraf görüldüğümüz ve her kararımızın siyasi nitelik taşıdığı yaklaşımıyla karşı karşıya kaldığımız ve değersizleştirilmeye çalışıldığımız, içinde yaşadığımız doğanın geri dönüşü olmaksızın tahrip olmasına neden olduğumuz bu günlerde bir araya gelerek bu sorunların çözümüne dair fikir üretmeye acil ihtiyaç içindeyiz.

Düzenlediğimiz Eğitim Kurultayı'nın içinde bulunduğumuz sorunlar açısından çözüm yolunda ışık olmasını temenni ederiz.