2024 Yılında Uygulanacak Ödenti Ve Belge Ücretleri

Oda Bütçe Komisyonunca yapılan çalışma sonucunda Merkez Yönetim Kuruluna önerilen ve 2024 yılı içinde (1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024) uygulanacak ödentiler ve belge harçlarının aşağıdaki şekilde belirlenerek 1 Ocak 2024 gününden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe sokulmasına karar verilmiştir.

İlk kayıt ödentisi 400,- TL

Yıllık üyelik ödentisi 1.500,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 36.000,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 36.000,- TL

Büro Tescil Belgesi ücreti 5.000,- TL

SM / SMB mühürü ücreti 600,- TL

Kimlik kartı yenileme ücreti 200,- TL

Üye tanıtım belgesi ücreti 300,- TL

Şantiye şefliği belgesi ücreti 500,- TL;

Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 500,- TL;

Mimari proje mesleki denetim bedelinin tüm birimlerimizde proje bakımından farklılaştırmaya gidilmeksizin maktuen 1.000 TL olmasına;  

karar verilmiştir.