Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/1 ve 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hk.

Bilindiği üzere 2 Haziran 2022 tarih ve 31854 sayılı Resmi Gazete’de “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görevlerine, bayındırlık ve iskan işleri ile ilgili birim fiyatları “güncellemek” ibaresi eklenmiştir. Bu çerçevede, yapı yaklaşık birim maliyetleri Bakanlık tarafından 2022 yılı içerisinde ikinci kez güncellenerek, 21 Haziran 2022 tarih ve 31873 sayılı Resmi Gazete’de “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” ile ilan edilmiştir.

Bu doğrultuda, Odamızın mimarlık hizmetleri proje bedeli hesaplama programında gerekli güncellemeler tamamlanmış olup, 2022-1 ve 2022-2 olmak üzere iki modülle ayrı ayrı proje bedeli hesaplaması yapılabilecek şekilde program güncellenmiştir. Bu çerçevede hesaplama programında;

-18 Şubat 2022 tarih ve 31754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri”, 2022-1 modülünde,

-21 Haziran 2022 tarih ve 31873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri” 2022-2 modülünde,

tanımlanmıştır.

Bilgilerinize.