ONLINE MESLEKİ DENETİM

Bakanlıktan Yayımlanan Tebliğler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 10 Mart 2020 tarihli 31064 sayılı Resmi Gazete’de Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile 11 Mart 2020 tarih 31065 sayılı Resmi Gazete’de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.


Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,


TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi