16. Dönem Şube Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

16. Dönem Şube Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Şubemizin 16. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri 05-06 Şubat tarihinde gerçekleşmiş, seçim sonuçlarına göre Şube Yönetim Kurulu’nun 09 Şubat 2022 tarihinde yapılan ilk toplantısında Şube Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.


Şube Yönetim Kurulu (Asıl)


Başkan

Didar Duygu ALTUNTAŞ

Başkan Yardımcısı

N. Tuğba OLÇAY

Sekreter Üye

Gülşah DOĞAN

Sayman Üye

Meryem KUNDUROĞLU

Üye

Selçuk SIRMA

Üye

Ozan KILIÇ

Üye

Serdar ÇAVDAR


Şube Yönetim Kurulu (Yedek)

Elif ATICI

Melike EMEL

Umut Ali KÜÇÜK

Selmin TAT

Sena ERBAŞ

İsmail BOLAT

Abdullah KESKİN