2022/2 Yaklaşık Birim Maliyeti

2022/2 Yaklaşık Birim Maliyeti

21 Haziran 2022 Tarih 31873 Sayılı Resmi Gazete'de ; Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Link:   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220621-4.htm