2022/3  YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM  MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

2022/3 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Sayın Üyemiz,


13 Eylül 2022 Tarih 31952 Sayılı Resmi Gazete'de ; Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilginize sunarız.

Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220913-4.htm