'Mimari Yarışmalar Komisyonu' ilk toplantısı

'Mimari Yarışmalar Komisyonu' ilk toplantısı

Sayın Üyemiz,


Serbest, özel sektör ve kamuda çalışan mimarların bakış açılarıyla tartışma ortamlarının oluşturulabilmesi ve yeni fikirlerin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, ‘Mimari Yarışmalar Komisyonu’ kurulmuştur.


Komisyonun temel hedefi, mimarlar arasındaki iletişimi güçlendirmek, mimarlığın gündemine ve son gelişmelere ışık tutarak, ele alınan fikirlerin ortak bir paydada tartışılarak paylaşılacağı ve temasın artmasını sağlayacak bir mimari fikir merkezi gibi çalışmak olacaktır. Ayrıca mimari tasarıma olan farklı bakışların bir arada olmasını ve farklı disiplinlerin bir arada çalışmasına fırsat tanımak olacaktır. Komisyon içerisinde gönüllü mimarlık öğrencileri araştırma ve çalışma deneyimi yakalayacaktır.


Bu çerçeve içerisinde Mimari Yarışmalar Komisyonuna üye olarak katkı sağlamak isteyen meslektaşlarımızın 11/06/2024 Salı günü, saat 17:00'da yapılacak ilk komisyon toplantısına katılmalarını bekliyoruz.