Üye Toplantısı

Üye Toplantısı

Değerli Meslektaşlarımız, 21 Mart Salı günü üye toplantımızı şubemizde gerçekleştirdik. Toplantı gündemini, ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi ve sonrasındaki gelişmeler, Eskişehir ili bazında deprem afet yönetim planı , alınabilecek önlemler ve mimarlar olarak sorumluluklarımıza ek olarak Tepebaşı Belediyesinde meclis kararı ile alınan ''Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi'' oluşturmuştur. Toplantımıza katılan değerli şube üyelerimiz ve katılımcı misafirlerimiz Bedia Sarp,Nihat Keskin, M. Celalettin Baykul, Figen Mumbuç,Selçuk Katı, Caner Can, M. Zahid Bayrak, Behsat Koç, Ahmet Açıkgöz, Banu Gürlek,Murat Usta, Seda Akgül Asil , Ömür Uğraş ,Ahmet Doğan Pala, Ayşe Gül Sürer, İbrahim Üremiş, Elif Zümrüt Çerçi Kangal, İsmail Bolat, Selmin Tat, Melike Emel, Gülce Uysal,Serdar Uz, Berker Bilgin ,Elif Gözde Topal,Abdullah Keskin,  Aysu Eda Çiftçi, Recep Çakar, Orhan Kılıç'a değerli fikirleri için teşekkür ederiz.