TARİHİ YAPILARIN DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK KILAVUZ İLKELER: İTALYA DENEYİMİ- E-SEMİNER

TARİHİ YAPILARIN DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK KILAVUZ İLKELER: İTALYA DENEYİMİ- E-SEMİNER | 08 Temmuz 2024

TMMOB MİMARLAR ODASI SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM MERKEZİ (SMGM)

“TARİHİ YAPILARIN DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK

KILAVUZ İLKELER: İTALYA DENEYİMİ” E-SEMİNER

Mimarlar Odası tarafından; afetlere karşı sağlam yapılı çevre üretiminin sağlanması, kültürel,

tarihi ve mimari mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması, sağlıklı ve güvenli kentleşme

ve yaşam çevrelerinin oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM) tarafından tarihi yapıların depreme

karşı güçlendirilmesi ve korunmasına ilişkin E-Seminer düzenlenmektedir.

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı Doç. Dr. Umut ALMAÇ’ın kolaylaştırıcılığında; Cenova

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sergio LAGOMARSINO tarafından “Tarihi Yapıların

Depreme Karşı Güçlendirilmesi ve Korunmasına Yönelik Kılavuz İlkeler İtalya Deneyimi” ESeminer gerçekleştirilecektir.


TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi

\'Tarihi Yapıların Depreme Karşı Güçlendirilmesi ve Korunmasına Yönelik Kılavuz İlkeler:

İtalya Deneyimi\' E-Seminer

Tarih : 10 Temmuz 2024 Çarşamba

Saat : 19.00