TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 15. Dönem Çalışma Raporu

TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 15. Dönem Çalışma Raporu | 03 Şubat 2022

TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 15. Dönem Çalışma Raporu linki aşağıda verilmiştir.  


https://www.dropbox.com/s/li8sw607ti00g56/Tmmob%20Mimarlar%20Odas%C4%B1%20Eski%C5%9Fehir%20%C5%9Eubesi%2015.%20D%C3%B6nem%20Faaliyet%20Raporu.pdf?dl=0