Hayaller Eskişehir Zirvesi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD) ortaklığında hayata geçirilen Hayaller Eskişehir Zirvesine şubemiz tarafından katılım sağlanarak aşağıda yer alan konularda sunum gerçekleştirilmiştir.


TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

Pozitif Kadın Ayrımcılığı

Yasal ve Kurumlar Düzenlemeler

Siyasi Katılım ve Temsil

Kadın Girişimcilik

Toplum ve Aile


 

EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI

Engellilik Eşitsizliği

Cinsiyet Eşitliği

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR

Sürdürebilir Kentleşme

Şehir Planlaması ve Yönetimi

Çevresel Sürdürülebilirlik

Sosyal Kapsayıcılık ve Eşitlik

Ulaşım ve Altyapı

 

 

İKLİM EYLEMİ

İklim Uyum Çalışmaları

Sera Gazı Azaltımı

Temiz Üretim

Yeşil Altyapı ve Kentler

Enerji Dönüşümü

 

 

TURİZM

Kültürel Mirasın Sürdürülmesi

 

YENİ NESİL KENTLEŞME

Yaşanabilirlik, Güvenlik ve Göç

Yeşil ve Açık Alanlar

Kentsel Dönüşüm

Akıllı Şehir Teknolojileri