MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI İLAN EDİLDİ

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı; 1966 yılında açılan bir mimari proje yarışması ile elde edilmiş ve sonrasında uygulanmış olan İzmir Büyükşehir Belediye Binasının, 30 Ekim 2020 İzmir depremi ardından hasar gördüğü gerekçesi ile boşaltılması sonrasında, kentin kamusal hafızasında yakın çevresi ile birlikte kurduğu ilişkinin korunarak devam etmesini sağlamaktır.


Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu; İzmir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası ve yakın çevresinin yeni yorumlar ve program önerileri ile beraber, yeniden kente kazandırılmasına yönelik bir mimari fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışma Türü ve Şekli

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.


Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (TC ve KKTC’de yer alan) üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencileri ekip başı olmak üzere tüm lisans öğrencilerine açıktır. Mimarlık öğrencileri yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi TMMOB’a bağlı meslek disiplinlerinde eğitim gören lisans öğrencileri ile ekip olarak da katılabilirler.

Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.

Ekip başı ve katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur.


Yarışma Jürisi asli, yedek ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Çıkabilecek sorunlarda Mimarlar Odası Yarışma Yönetmeliğinin, yarışmalara katılım esaslarını tanımlayan Madde 17(2) hükümleri geçerlidir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.


Yarışma Takvimi

• Yarışmanın İlanı - 18 Mart 2021

• Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih - 08 Nisan 2021

• Soruların Cevaplanması - 15 Nisan 2021

• Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih - 18 Mayıs 2021

• Projelerin Değerlendirilmesi - 20-21-22-23 Mayıs 2021

• Sonuçların Açıklanması - 26 Mayıs 2021

• Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül Töreni (yer ve zaman bilgisi daha sonra duyurulacaktır)

Jüri Üyeleri ve Raportörler


Seçici Kurul Danışman Üyeleri:

• İlker Kahraman, Dr.Öğr.Üyesi, Mimar/ YÜ

• Seçkin Kutucu, Dr.Öğr.Üyesi, Mimar/ YÜ

• Feyzal Avcı Özkaban, Dr.Öğr.Üyesi, Mimar/ DEÜ

• Uğur Belger, İnş.Y.Müh.

• Muzaffer Tunçağ, İnş.Y.Müh.

• Orhan Ersan, Y.Mimar

Seçici Kurul Asli Üyeleri:

• Seden Cinasal Avcı, Mimar

• Alişan Çırakoğlu, Y.Mimar

• Alper Derinboğaz, Y.Mimar

• Hakan Evkaya, Mimar

• Pınar Gökbayrak, Y.Mimar

• Nurbin Paker, Doç.Dr.Öğr.Üyesi, Mimar/ İTÜ

• Mert Uslu (Jüri Başkanı), Mimar

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

• Melis Varkal, Y.Mimar

• Anıl Binay, Mimar, Kentsel Tasarımcı

• Emrah Akpınar, Mimar

Raportörler:

• Gülcan Afacan, Y.Mimar

• Özüm Birgin, Rest.Uzm.Y.Mimar

• Buğra Güngör, Mimar

• Bora Örgülü, Y.Mimar

• Engin Yavuz, Mimar

Ödüller

1. Ödül : 9.000 TL

2. Ödül : 6.000 TL

3. Ödül : 4.000 TL

1. Mansiyon : 2.000 TL

2. Mansiyon : 2.000 TL

3. Mansiyon : 2.000 TL


Ayrıca satınalma için 5.000 TL ayrılmıştır.


Yer Görme

Yarışmada, yer görme zorunluluğu yoktur; ancak jüri, yarışmacıların yer görmelerini önermektedir.


Yarışma İletişim Bilgileri

Raportörlük Adresi:

“Yapısal Boşluğun Kentle Diyaloğu” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması”

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi

1474 sok. No:9 35220 Alsancak-İZMİR

Tel: 0232 463 66 25

GSM: 0 539 792 76 52

E-posta: diyalog@izmimod.org.tr


Detaylı bilgi, yarışma şartnamesi ve eklerine izmimod.org.tr/v2/yarisma2021 bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.