2022 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ

2022 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu’nun 10 Aralık 2021 tarihli ve 47/28 sayılı kararı ile 1 Ocak 2022–31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.


· İlk kayıt ödentisi


100,- TL


· Yıllık üyelik ödentisi


480,- TL


· Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi


6.000,- TL


· Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi


6.000,- TL


· Büro Tescil Belgesi ücreti


1.100,- TL


· SM / SMB mühürü ücreti


150,- TL


· Kimlik kartı yenileme ücreti


 50,- TL


· Üye tanıtım belgesi ücreti


 60,- TL


· Şantiye şefliği belgesi ücreti


 100,- TL


· Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti


 100,- TL


Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.


Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.


Ayrıca;


Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2022 yılı başından itibaren yararlanılabilmesi için, aidatların yılın başında yatırılması önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.


 


TMMOB MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU