Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik